Hiển thị một kết quả duy nhất

21 %
25 %
27 %
800,000 585,000
39 %
50 %
38 %